Denis Viet-Jacobsen - En stærk samarbejdspartner

Solix er et investeringsselskab, der er grundlagt af danske Denis Viet Jacobsen og svenske Johan Cervin. De har begge mange års erfaring inden for investering og udvikling af virksomheder.

Solix

Denis Viet Jacobsen har i mange år arbejdet med at udvikle og vækste virksomheder i Danmark og på det internationale marked. Han har gennem sin karriere, i en række anerkendte virksomheder, vist store resultater inden for virksomhedsstrategi og investering, der har resulteret i en markant styrkelse af virksomhedernes markedspositioner og kapital. Det er igennem Denis Viet-Jacobsens professionelle karriere, at han traf den tunge erhvervsmand Johan Cervin, hvor de har udviklet et godt samarbejde i forskellige projekter. De har nu etableret investeringsselskabet www.solixgroup.com, hvor de kan drage nytte af deres lange professionelle samarbejde og derved skabe kapital og vækst for etablerede virksomheder med modet til at tænke stort. En stor fordel ved Denis Viet Jacobsen og Johan Cervins samarbejde er, at de er etableret på tværs af Danmark og Sverige. Det giver dem en større viden om, hvad der rører sig på det internationale marked, og samtidig har de en robust indsigt i hver deres indre marked. De har derfor et godt blik for, hvor der findes nye muligheder, på både det nationale og internationale marked, for at skabe vækst og fremme din virksomheds position.

Solix har en meget klar investeringsfilosofi, der bygger på modet og engagementet til at tænke langsigtet og derved skabe en stabil virksomhedsstrategi, der vil være fundamentet for at styrke din virksomheds markedsposition. Deres mange års erfaring og kompetente viden inden for investering vil give din virksomhed et udviklingspotentiale, der kan opfylde dine ambitioner om at skabe vækst i din virksomhed og øge dens konkurrenceevne samt kapital. Solix investeringsfilosofi bygger også på samarbejde og initiativ. Det er yderst vigtigt for at skabe vækst, at der etableres et ambitiøst og resultatbevidst samarbejde mellem investeringsselskabet og ledelsen i din virksomhed. Det betyder, at Solix ud over sikker kapital også bidrager med deres kompetencer til at igangsætte og fuldføre initiativer af forskellige karakterer. I dette tætte samarbejde er Denis Viet Jacobsen en vigtig spiller, da han har opbygget en robust viden fra forskellige større virksomheder om, hvor og hvordan der kan udvikles i din virksomhed for at styrke og øge din virksomheds markedsposition. Denis Viet Jacobsen kan derfor med sin store erfaring give dig et stærkt og professionelt blik på, hvor din virksomhed har brug for at sætte ind for at optimere og styrke udviklingspotentialerne og virksomhedens konkurrenceevne. www.solixgroup.com og Denis Viet Jacobsen kan derfor være med til at sætte målrettede og langsigtede initiativer i gang, i tæt samarbejde med din ledelse og med en stor respekt for din virksomheds grundværdier og traditioner. Initiativerne kan have forskellige karakterer, såsom styrkelse af markedsposition, produktprogrammer, produktionsapparater og organisation. Alle disse initiativer er områder, hvor Denis Viet Jacobsen har vist store resultater gennem sin karriere.

Hvis du indgår i et samarbejde med www.solixgroup.com, får du udover kapital en stærk mand i Denis Viet Jacobsen, der vil bidrage med sin robuste og fremtidssynede "knowhow". Kort sagt går du med en drøm om, at få styrket din virksomheds markedsposition og få den til at vækste, så er Solix en sikker og yderst kompetent samarbejdspartner. Du kan kontakte Solix og Denis Viet Jacobsen på www.solixgroup.com. Her kan du også læse mere om deres investeringsfilosofi, kontaktoplysninger og organisation. Du kan også se, hvilke andre investeringsprojekter Solix har engageret sig i. Solix har blandt andet vist store resultater og engagement gennem deres investering i Cembrit.

 

Cembrit

Cembrit er en af de førende virksomheder inden for fremstilling og salg af fibercement. De er stærkt repræsenteret på det europæiske marked med mere end 1100 ansatte fordelt rundt på mere end 20 lande. Cembrits portefølje af produkter og løsninger inden for komplette installationssystemer til beboelse og erhverv, er en portefølje, der har et stort potentiale til at sætte sig endnu stærkere på byggeindustrien. Solix har derfor investeret i Cembrit med en vision om at styrke Cembrit og gøre dem til den førende producent og distributør af fibercement.

Ud over at tilføre kapital til Cembrit har Solix i tæt samarbejde med Cembrit opbygget en fælles vision om at accelerere væksten gennem professionelle og langsigtede strategier for virksomheden. Dette gør de blandt andet ved introduktion af nye produkter og serviceydelser, krydssalgsinitiativer og yderligere investeringer i produktion og R&D. Sammen med disse initiativer og Cembrits stærke position, vil Cembrit kunne drage fordel af den underliggende markedsvækst i byggeindustrien og derved øge sin kapital og markedsposition. Med denne vision og de langsigtede, målrettede initiativer har Solix skabt et grundlag for et niveauskift i Cembrit med et markant udviklingspotentiale og nyskabende virksomhedsstrategi, der kan styrke Cembrits markedsposition. Samtidig opnås der en langsigtet og konkurrencedygtig eksistensberettigelse for Cembrit inden for byggeindustrien. Det samme kan Solix og Denis Viet Jacobsen gøre for din virksomhed. Du kan kontakte dem på www.solixgroup.com, hvor I sammen kan finde frem til hvilke udviklingspotentialer og forretningsmodeller, der kan give din virksomhed et holdbart niveauskift og øget værdi.

Med Denis Viet Jacobsen og www.solixgroup.com som investeringspartner kan du derved skabe langsigtede strategier, der gør din virksomhed levedygtig. Det handler om, at være bevidst om din virksomheds potentialer og gøre din virksomhed stærk i den voksende konkurrence. Det er her, Solix kan bidrage med nye vinkler på det marked din virksomhed opererer i og derved finde nye muligheder for udvikling og vækst. Solix investerer typisk i virksomheder med en omsætning på 500.000.000 kr og opefter, som har et markant udviklingspotentiale og et mod til at tænke i vækst og innovation. Det er i dette felt Denis Viet Jacobsen har sine kompetencer og du vil derfor med ham ved din side opnå store resultater, der vil materialisere sig tydeligt i din virksomheds vækst og kapital.

Kan du se store udviklingspotentialer i din virksomhed, så kontakt Denis Viet Jacobsen og www.solixgroups.com. Du vil få et resultatbaseret investeringsselskab ved din side, der kan gøre din virksomhed til en stærk spiller på markedet med en levedygtig konkurrenceevne, samt robust egenkapital.

Kategorier