Iværksætteri stormer frem i dansk politik

Ser man tilbage på sidste folketingsvalg, havde ingen af partierne en iværksætterordfører. I dag har hele tre partier i Folketinget en ordførerpost, der udelukkende fokuserer på iværksætteri; disse er Socialdemokraterne, Venstre og Radikale. Trods opbakningen fra alle partier i Folketinget, til at fremme iværksætterkulturen, mener Liberal Alliance stadig, at der ikke gøres nok for iværksættere.

"På mange måder klarer vi os godt. Det er let at starte virksomhed i Danmark. Men vi har lidt fået skabt en lønmodtagerkultur i Danmark, hvor man med høje marginalskatter og kapitalskatter ikke gør det attraktivt at starte en virksomhed, fordi den potentielle gevinst er lavere end i andre lande," siger Joachim B. Olsen, erhvervsordfører i Liberal Alliance

Før det forrige valg i 2011, blev der i det første halvår etableret omkring 12.000 nye virksomheder, mens der i den samme periode i år er blevet etableret over 13.000 virksomheder. Antallet af konkurser er desuden faldet fra 450 i 2011 til 300 konkurser i 2015. Den store fremgang i iværksætteri gavner Danmark ved at få flere arbejdsløse i arbejde, samt skabe en masse skattebetalende virksomheder, der er med til at skabe vækst i Danmark.

Med den opmærksomhed iværksætteri har fået siden sidste valg, kan der ikke herske tvivl om, at iværksætteri bliver det kommende valgs helt store samtaleemne.

Læs mere her: http://www.ekspertvalg.dk/blog/2015/04/ivaerksaetteri-stormer-frem-i-dansk-politik

Kontaktoplysninger:

Patrick Westphal

Ekspertvalg.dk

Mail: [email protected]

Tlf.: 3841 0300

Kategorier