Design af hestebokse - så vigtig er den gode indretning af hestestalden

Uanset om du har hest på hobbyplan eller på professionelt niveau, så er det sikkert vigtigt for dig, at din stald fungerer optimalt - i dit arbejde med hestene såvel som for hestenes skyld. Der er ofte mange forskellige behov, der skal dækkes i en hestestald, og det stiller krav til indretningen. 

Står du foran at skulle bygge nyt eller indrette på ny, eller går du i skrivende stund med tanker om en renovering af hestestalden? Så kan du med fordel læse videre her, hvor du kan lære mere om de egenskaber, den gode hesteboks fra PC Maskiner har. 

Design af hestebokse

Sikkerhed og høj dyrevelfærd først og fremmest

Gode, solide hestebokse har en direkte indvirke på dyrevelfærden i stalden. En god hesteboks minimerer boks-skader, og giver hesten de bedste vilkår for at trives, mens den er på stald. I dag findes der uanede muligheder for speciallavede løsninger - blandt andet med de populære Flexi Boksen hestebokse fra PC Maskiner, der kan designes og tilpasses de enkelte behov, du som hesteejer måtte have. 

En god hesteboks er en investering i hestens trivsel såvel som dens helbred. En solid hesteboks kan modstå meget og har samtidig diverse sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer hesten i fald den kommer i klemme, lægger sig fast eller tilsvarende. En god hesteboks fremmer hestens trivsel, og kan desuden indrettes, så hesten får det maksimale ud af sit mad- og vandindtag året rundt.

Ro og orden - et godt staldmiljø og de rette hestebokse skaber gode rideheste

Udover at øge sikkerheden hos hesten og dermed trygheden for dig som hesteejer, så kan den rette indretning af hesteboksene desuden medvirke til mere ro og et bedre staldmiljø, hvilket som bekendt giver heste, der er nemmere at arbejde med i det daglige - og derved igen minimerer risikoen for skader. 

Den rette indretning af hestestalden kan gøre hele forskellen mellem den urolige hest og den afbalancerede. En god hesteboks giver hesten mulighed for at være social med sine staldkammerater, og den giver på samme tid mulighed for at hesten kan trække sig og søge ro. Det er desuden vigtigt, at boksen skærmer hestene mod bid og spark fra sultne naboer, og at den kan stå imod slag fra dyrene. 

Hvis du mangler inspiration til indretning af stalden, så kan du med fordel besøge og tage et kig på staldinventar fra PC Maskiner, der har mange års erfaring i speciallavede løsninger til hestestalde og løsdrifte. Hos PC Maskiner kan du få medtaget alle dine specifikke behov, og du får en professionel service og inventar i høj kvalitet.

Kategorier