Teambuilding - Når kursisterne selv finder svarene

Teambuildingfirmaet Mak&Par gør op med den traditionelle opfattelse af "teambuilding"!

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Mak&Par gennem sit nære samarbejde med udenlandske kolleger i EEE, henter meget inspiration. Ofte oplever vi, at teambuilding her hjemme er forbundet med "spejderaktiviteter", reb og rafter, tømmerflådebygning osv. Aktiviteterne er kombineret med noget grænseoverskridende i et eller andet omfang - efterfulgt af en instruktørs evaluering af gruppens indsats. Nogle gange handler det om, at kursisterne skal være trætte, sulte og udsættes for f.eks. noget med "højder"… Her vægter Mak&Par og de fleste udenlandske kolleger- anderledes, idet teambuilding ses på et mere fagligt niveau - stadig oplevelsesbaseret i det rette læringsmiljø.


Mak&Par sætter rammen, konteksten og har fokus på opgaver og øvelser, hvor det er samarbejdet omkring løsningerne, der er succeskriteriet. Ikke enkeltpræstationer, ikke det grænseoverskridende, men med fokus på processerne i gruppen, i teamet.


- Det er utroligt vigtigt, at kursisterne er aktiveret både fysisk, intellektuel og mentalt, da det er dem, der skal lære eller udvikle, udtaler Jimmy Schiøth, partner i Mak&Par, og derfor er vi aldrig belærende, evaluerende eller instruerende i vort virke. Mak&Par kommer med rammen, som kursisterne udfylder ud fra deres konkrete problemstillinger, deres udviklingsmuligheder, individuelt og i gruppen eller teamet. Man kan jo ikke belæres om, hvordan man samarbejder - det er en proces, der skal udvikles gennem praksis. Mak&Pars instruktører er derfor ikke undervisere, men er formidlere af processerne - og gennem faciliteringen opnår kursisterne erkendelsen af egen læring, egen udvikling. Instruktøren er facilitator - ikke evaluerende manuduktør!


Derfor arbejder Mak&Par også meget på, at skabe det rette læringsmiljø, hvor åbenhed, tillid, glæde, dialog og refleksion kendetegner den ramme, hvori oplevelserne skabes og hvori kursisterne reflekterer ud fra.


- Det skal være rart, sjovt og behageligt, fortæller Jimmy Schiøth, for vi skal ikke stå som bedrevidende, kloge eksperter på kursisternes arbejdsliv, men være formidlere af, hvad kursisterne selv finder frem til. Når Mak&Par sætter rammen for, hvordan der faciliteres, er det ikke undervisning i, hvordan verdenen ser ud. Det er kursistens udvikling, kursistens konklusioner og erkendelser, der fører til det ejerskab, som skaber den ønskede forandring og forankring.

Kategorier